Godziny otwarcia
Czas

6:00-17:00
OD PON. DO PT.

Czas

ul. Wiązowa 5
tel. 61 832 14 41 Poznań

Muchomorek

Współpraca ze środowiskiem

Przedszkole współdziała z rodzicami i środowiskiem. Rodzice są ważnymi partnerami, współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych  oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Atrakcyjne formy współpracy pomagają w utrzymaniu częstych kontaktów na linii przedszkole-dom. Kadra pedagogiczna wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci oraz organizuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców. Dobry system obiegu informacji sprzyja  ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia  podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz  jakości pracy przedszkola. Przedszkole kontynuuje szeroką współpracę ze środowiskiem i włącza się w inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w różnorodnych akcjach jednorazowych i cyklicznych (np. „Góra Grosza”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”). Do stałych tradycji należą działania będące przejawem naszej troski o środowisko naturalne  takie jak „Sprzątanie świata” , selektywna zbiórka odpadów oraz edukacja w tym zakresie rodziców. 

Aktywność ta została poszerzona o nowe formy współpracy z przedszkolami i placówkami działającymi na rzecz edukacji. Placówka jest organizatorem różnorodnych konkursów dla okolicznych przedszkoli: konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater bajkowy”, „Świat jest piękny” (ekologiczny).

Placówka współpracuje m.in. z

   1.   Dziennym Domem Pomocy Społecznej „Klubem Słoneczna            Przystań”,

2.              Biblioteką Publiczną Raczyńskich,

3.              Akademią Zdrowego Przedszkolaka, 

4.              Wielkopolskim Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnością,

5.              Fundacją Mam Marzenie,

6.              Fundacją Nasza Ziemia,

7.              Fundacją Wychowanie do szczęścia,

8.              Fundacją Kultury Irlandzkiej,

9.              Fundacją DR Clown,

10.         ElektoEko S.A.,

11.         Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3,

12.         Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6,

13.         Radą Osiedla Świerczewo,

14.         Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną

15.         PCK,

16.         Muzeum Etnograficznym,

17.         Zespołem Parków Krajobrazowych. 

18.         GOAP,

19.         Klubem Warta Poznań,

20.         Niepublicznym przedszkolem „Liczmanek”,

21.         Restauracją Meksykańską „Czerwone Sombrero”(Pasaż Apollo).