Godziny otwarcia
Czas

6:00-17:00
OD PON. DO PT.

Czas

ul. Wiązowa 5
tel. 61 832 14 41 Poznań

Muchomorek

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

REGULAMIN

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

Z PRZEDSZKOLA NR 43

 

1) Dzieci przyprowadzane są do przedszkola do godz. 8.00, odbierane od godz. 13.00.

2) Pomoce nauczyciela pełnią dyżury w szatni według ustalonego harmonogramu. 

3) Przejęcie odpowiedzialności przedszkola za dziecko następuje w momencie:

a)      przekazania dziecka przez osobę przyprowadzającą – osobie dyżurującej (w szatni) lub w przypadku nieobecności osoby dyżurującej innemu pracownikowi Przedszkola 43

- do godz. 7.00 dzieci ze wszystkich grup schodzą się w sali na parterze  (sala nr: I jeżyków),

- w wyjątkowych wypadkach po godz. 8.30 należy zaczekać w szatni i przekazać dziecko pracownikowi przedszkola

b)      i trwa do przekazania dziecka osobie uprawnionej do jego odbioru

 

4) Przejęcie odpowiedzialności rodziców, prawnych opiekunów, osób  upoważnionych za dziecko następuje w momencie:

a)      odbioru dziecka osobiście od pracownika przedszkola z sali nr I i II (jeżyków i zajączków), lub odbioru dziecka z sali nr III, IV i V (borsuków, wiewiórek i niedźwiadków) od pracownika przedszkola w szatni, po uprzednim zgłoszeniu przez domofon

b)       przekazania dziecka przebywającego w ogrodzie przedszkolnym przez pracownika przedszkola w szatni, po uprzednim zgłoszeniu chęci odbioru dziecka osobie dyżurującej w szatni

c)      przyjścia z dzieckiem na uroczystość przedszkolną (np. Wieczór Adwentowy, Spotkanie Wielkanocne) i  przez cały czas jej trwania

d)     przekazania dziecka po występach artystycznych na uroczystościach przedszkolnych (np. festyn z okazji Dnia Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka)

e)      przekazania dziecka powracającego z wycieczki, w szatni przedszkolnej przez pracownika przedszkola

f)       sprawowania funkcji opiekuna na wycieczkach i spacerach.

 

5) Do odbioru dziecka są upoważnieni rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub inne osoby upoważnione przez w/w,  mające ukończone 18 lat

a)      upoważnienie następuje w formie pisemnej wg ustalonego wzoru (załącznik nr 1 do regulaminu przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola nr 43)

b)      upoważnienie może mieć charakter okresowy (np. cały rok szkolny) lub jednorazowy

c)      listy osób upoważnionych do odbioru dziecka znajdują się w pokoju nauczycielskim i w poszczególnych grupach

d)     odbiór dziecka przez osoby uprawnione (rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub osoby upoważnione) nieznane pracownikowi Przedszkola nr 43 następuje po wylegitymowaniu się dowodem tożsamości (dokument ze zdjęciem)

e)      w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci pracownik przedszkola każdorazowo zgłasza ten fakt dyrekcji przedszkola, która podejmuje działania wyjaśniające

 

f)       osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.