Godziny otwarcia
Czas

6:00-17:00
OD PON. DO PT.

Czas

ul. Wiązowa 5
tel. 61 832 14 41 Poznań

Muchomorek

Plan dnia

  • Zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe, czynności samoobsługowe; śniadanie (8.30).

 

  • Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, zabawy dowolne,  spacery i wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, czynności samoobsługowe, różne formy relaksu (leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające); obiad (12.00).

 

  • Zajęcia dodatkowe  na życzenie rodziców praca indywidualna, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach; podwieczorek (14.30)

 

 


PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

DO GODZINY 800

ODBIÓR DZIECI Z PRZEDSZKOLA

OD 1300 DO 1700

POBYT SKRÓCONY

OD 800 DO 1300

POBYT CAŁODZIENNY

OD 600 DO 1700

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa Jeżyki

7.00 – 8.30 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki; zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ilustracyjne, inscenizowane przy muzyce.

8.30 – 9.00 Czynności higieniczne, śniadanie.

9.00 – 9.15 Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

9.15 – 9.45 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci; praca indywidualna z dzieckiem. zajęcia dodatkowe.

9.45 – 11.15 Pobyt na powietrzu, spacery i wycieczki, ogród przedszkolny, zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze,

11.15 – 12.00 Ćwiczenia wyciszające i relaksacyjne, zajęcia z dzieckiem zdolnym oraz kompensacyjno- wyrównawcze.

12.00 – 12.30 Czynności higieniczne, obiad.

12.30 – 14.00 Leżakowanie: słuchanie bajki, relaks przy muzyce relaksacyjnej.

14.00 – 14.30 Zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, zajęcia z dzieckiem zdolnym oraz kompensacyjno – wyrównawcze; zabawy dowolne.

14.30 – 15.00 Czynności higieniczne, podwieczorek.

15.00 – 17.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci; praca indywidualna z dzieckiem, pobyt na powietrzu, zajęcia dodatkowe.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa Zajączki

7.00—8.00 Zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki;

8.00-8.30 Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne m.in. , ilustracyjne, inscenizowane przy muzyce.

8.30-9.00 Śniadanie czynności samoobsługowe

9.00-9.30 Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego

9.30-11.00 Zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczyciela

11.00-12.00 Pobyt na powietrzu, spacery wycieczki ,ogród przedszkolny , zajęcia sportowe, , gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze

12.00-12.30 Obiad, czynności samoobsługowe

12.30-13.30 Leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające , słuchanie bajek, czynności samoobsługowe

13.30-14.45 Zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczyciela, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci, praca z dzieckiem zdolnym, pobyt w ogrodzie przedszkolnym

14.45-15.00 Podwieczorek, czynności samoobsługowe

15.00-17.00 Zabawy ruchowe oraz dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa Borsuki

6.00 – 7.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m. in. Konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki.

7.00 – 8.30 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m. in. Konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki; zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ilustracyjne, inscenizowane przy muzyce.

8.30 – 9.00 Czynności higieniczne, śniadanie.

9.00 – 9.15 Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

9.15 – 10.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci; praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia dodatkowe.

10.00 – 11.15 Pobyt na powietrzu, spacery i wycieczki,ogród przedszkolny, zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

11.15 – 12.00 Ćwiczenia wyciszające i relaksacyjne, zajęcia z dzieckiem zdolnym oraz kompensacyjno- wyrównawcze, zajęcia dodatkowe.

12.00 – 12.30 Czynności higieniczne, obiad.

12.30 – 13.00 Słuchanie bajki, relaks przy muzyce relaksacyjnej.

13.00 – 14.30 Zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, zajęcia z dzieckiem zdolnym oraz kompensacyjno – wyrównawcze; zabawy dowolne.

14.30 – 15.00 Czynności higieniczn, podwieczorek.

15.00 – 16.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci; praca indywidualna z dzieckiem, pobyt na powietrzu.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa  Wiewiórki

 

7:00 – 8:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci; indywidualna praca z dziećmi.

8:00 – 8:30 Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych; ćwiczenia poranne.

8:30 – 9:00 Czynności higieniczno-porządkowe; śniadanie.

9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10:00 – 11:00 Zabawy dowolne opowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.

11:00 – 12:00 Aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym; obserwacje przyrodnicze; spacery.

12:00 – 12:30 Czynności higieniczno-porządkowe; obiad.

12:30 – 13:00 Bajkoterapia; rytmika; pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

13:00 – 14:30 Zabawy dydaktyczne; gry i zabawy ruchowe; ćwiczenia utrwalające treści; zajęcia z dzieckiem zdolnym, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze.

14:30 – 15:00 Czynności higieniczno-porządkowe; podwieczorek.

15:00 – 16:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci; pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa Niedźwiadki

8:00 – 8:30 Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych, ćwiczenia poranne.

8:30 – 9:00 – I śniadanie, czynności higieniczno – porządkowe

9:00 – 10:00 – Zajęcia dydaktyczne

10:00 – 11:00 – Aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym

11:00 – 12:00 – Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna

12:00 – 12:30 – Obiad, czynności higieniczno – porządkowe

12:30 – 13:00 – Relaks, słuchanie bajek, bajkoterapia

13:00 – 14:30 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające treści

14:30 – 15:00 – Podwieczorek, czynności higieniczno – prządkowych

15:00 – 16:00 - Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, pobyt w ogrodzie przedszkolnym.