Godziny otwarcia
Czas

6:00-17:00
OD PON. DO PT.

Czas

ul. Wiązowa 5
tel. 61 832 14 41 Poznań

Muchomorek

Organizacja

GODZINY OTWARCIA:
6.00-17.00

Dyżur letni:
W roku szkolnym  2018/19 placówka pełni dyżur w miesiącu lipcu.
W miesiącu sierpniu dyżur pełni  Przedszkole nr 104.
Zapisy na dyżur do 10 czerwca.
Dyżury wakacyjne w kolejnych latach:
Miesiące letnie (lipiec, sierpień) zamiennie z Przedszkolem nr 43

PLAN DNIA:
Ogólny, szczegółowe dla każdej grupy na tablicy ogłoszeń

KADRA
Dyrektor, nauczyciele, administracja, obsługa

DYŻURY NAUCZYCIELI
RADA RODZICÓW
Skład rady rodziców
Skład komisji rewizyjnej
Terminy spotkań
Składka na radę rodziców

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
Opłata godzinowa, opłata za wyżywienie
Terminy wnoszenia opłat
Konta przedszkola
Ulgi w opłatach
Uchwała Rady Miasta

OPŁATY DODATKOWE:
Opłaty za zajęcia dodatkowe
Opłata za ubezpieczenie

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA:
Regulamin
Upoważnienia (pobierz)