Godziny otwarcia
Czas

6:00-17:00
OD PON. DO PT.

Czas

ul. Wiązowa 5
tel. 61 832 14 41 Poznań

Muchomorek

Metody pracy

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. 


          Klasyczne metody wychowania przedszkolnego: 

 • Metody czynne 
 • Metoda samodzielnych doświadczeń 
 • Metoda kierowania własną działalnością dziecka 
 • Metoda zadań stawianych dziecku Metoda ćwiczeń utrwalających

  Metody oglądowe

 • Obserwacja i pokaz 
 • Osobisty przykład nauczyciela 
 • Udostępnianie sztuki / dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne
 • Metody słowne 
 • Rozmowy
 • Opowiadania, 
 • Zagadki
 • Objaśnienia i instrukcje
 • Sposoby społecznego porozumiewania się 
 • Metody żywego słowa 


Ponadto codzienna praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • System edukacji przez ruch D. Dziamskiej 
 • Metodę projektu 
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów, 
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
 • Metody aktywizujące
 • Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
 • Techniki twórczego myślenia