Godziny otwarcia
Czas

6:00-17:00
OD PON. DO PT.

Czas

ul. Wiązowa 5
tel. 61 832 14 41 Poznań

Muchomorek

Historia przedszkola

Przedszkole nr 43 powstało 15.04.1947r. Jest to jedno z najstarszych przedszkoli naszego miasta. Patronat nad przedszkolem przez 41 lat sprawowały Zakłady Hipolita Cegielskiego i głównie jego pracownicy przyprowadzali swoje dzieci do naszej placówki. Przez pierwsze osiem lat istnienia siedzibą Przedszkola nr 43 był drewniany barak przy ul. Opolskiej. 

Pierwszą dyrektorką przedszkola była niestety już nieżyjąca p. Helena Antkowiak, która pełniła funkcję przez 25 lat, w okresie od 15.04.1947r. do 31.08.1972r. Za jej kadencji w 1955r. Przedszkole nr 43 przeniesiono do nowej siedziby przy ul. Wiązowej 5. W nowym piętrowym budynku miejsce do nauki, zabawy i opieki znalazło ponad 140 dzieci, w czterech oddziałach.  Oprócz przestronnych pomieszczeń placówka korzystała z dwóch ogrodów; jednego przyległego do przedszkola i drugiego w pobliżu: ogrodu jordanowskiego, który przedszkolaki użytkowały wspólnie ze społecznością naszej dzielnicy. Ogród ten opisywany jest w kronikach jako plac zabaw bardzo dobrze wyposażony w  huśtawki, zjeżdżalnie, ważki, piaskownice i basen-brodzik. Niestety z ogrodu jordanowskiego pozostało tylko wspomnienie. 

Jako druga z kolei, stanowisko dyrektorki piastowała Pani Anna Stawowy – od 01.09.1972r. do 31.08.1980r. W tym czasie 31.05.1978r. nasze przedszkole otrzymało patrona: postać tytułową książki Lucyny Krzemienieckiej  Krasnala Hałabałę oraz hymn przedszkola, napisany przez ówczesną rytmiczkę p. Ewę Sidorkiewicz.

Po Annie Stawowy posadę dyrektora objęła na 11 miesięcy (01.09.1980r. – 31.07.1981r.) Krystyna Burian. Przez kolejne osiem lat (01.08.1981r. – 31.08.1989r.) placówką zarządzała Maria Czerniewicz. W latach 1989 – 2005 dyrektorem Przedszkola nr 43 była Barbara Borowska. Za jej kadencji 01.09.2002r. grupy otrzymały nazwy przyjaciół Krasnala Hałabały: trzylatki – „Jeżyki”, czterolatki – „Zajączki”, pięciolatki – „Borsuki” i sześciolatki – „Wiewiórki”. Hymny grup, podobnie jak hymn Przedszkola nr 43 napisała rytmiczka Ewa Sidorkiewicz. 

Od 01.09.2005r. funkcję dyrektora sprawuje Beata Kałużna.