Godziny otwarcia
Czas

6:00-17:00
OD PON. DO PT.

Czas

ul. Wiązowa 5
tel. 61 832 14 41 Poznań

Muchomorek

Biblioteka

WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI DLA RODZICÓW I DZIECI

1. Biblioteka udostępnia zbiory dzieciom, rodzicom dzieci naszego przedszkola oraz nauczycielom i innym pracownikom placówki w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki. 

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na trzy tygodnie.

4.  Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru biblioteki.

5. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.

6. Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim. 

7. Czytelnik, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o wydłużenie terminu o kolejne dwa tygodnie. 

9. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko i imię. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez odnotowania ich przez nauczyciela-bibliotekarza.

10. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi pełniącemu dyżur w bibliotece.

11. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia takiej samej lub innej książki. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

12. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę). 

13. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do jego przestrzegania.


Godziny otwarcia Biblioteki

Poniedziałki - godz. 1500  - 1530- Arleta Urbaniak


Informujemy jednocześnie, że istnieje możliwość poproszenia nauczycielek dyżurujących w bibliotece o udostępnienie księgozbioru w dogodnym dla Państwa terminie, po zgłoszeniu chęci wypożyczenia książek.